Хиеново куче

Диво куче, хиеново куче, ликаон - три имена за едно и също животно. Второто, като че ли е най-точно, означава куче и хиена - животни, на които то повече или по-малко прилича. С походката си, с многоцветната си и на петна козина, и с много големите си закръглени уши, хиеновото куче се различава лесно от чакалите, които са неговите най-близки родственици и живеят в африканската савана.

Хиеновите кучета обитават най-вече саваните на юг от Сахара до Трансваал. Липсват в екваториалните гори; в планините се срещат до 3000 метра надморска височина. Навсякъде те са малобройни. Живеят на групи (глутници) през цялата година. Водят скитнически живот в границите на обширно пространство за лов, което обхваща 100-200 кв.км. През горещите дни обичат да се разхлаждат във вода.

Дължината на тялото е 1 метър плюс 40 см опашка. Височината при плешките е 60-75 см. Маса 27-35 кг. Продължителността на живота е 10-12 години сред природата. Хиеновите кучета се движат със скорост 30-40 км/час.

Ушите им са несъразмерни. Слухът е добре развит. Месторазположението на петната върху козината е различно. Челюстите не са толкова мощни, както при петнистата хиена. хиеновото куче има по четири пръста на лапите (истинските кучета имат по пет).

Хиеновите кучета образуват глутници с различна численост, някои от тях наброяват 6-8 животни, други 10-20 и повече. Всяка глутница защитава мястото около леговището, където се раждат малките, не само от другите хищници, но и от хиенови кучета от други кланове. При тях няма йерархия в групата.

При всяка среща хиеновите кучета си ближат взаимно муцуните, махайки с опашка. Тези поздрави траят 3-5 минути и са съпроводени с виене, което сплотява групата. Досега не е наблюдавана агресивност между членовете на една и съща група.

Как ловува хиеновото куче?

Хиеновите кучета са много шумни преди да тръгнат на лов и са тихи по време на търсене на жертвата и преследването й. Ловуват на светло и на открито, но най-вече сутрин и вечер. Те нападат всички видове копитни животни: газела, зебра, антилопа. Понякога им се случва да оставят на лъвовете дивеча, който току що са убили.

Хиеновите кучета са най-ефективните ловци на саваната. Те никога не ядат убити, от други хищници, животни. При лов глутницата се стреми да отдели най-слабото животно от стадото, после го заобикалят и убиват с ухапвания.

Малките на дивото куче

Малките хиенови кучета се раждат в леговище отнето от тръбозъб или друго животно. Бременността трае 70 дни, след което се появяват обикновено 7 малки. Кърми ги около 100 дни. Те бозаят, но много рано започват да ядат месо, което родителите им са смлели от части.

Майката остава с тях да ги пази, а другите членове на стадото й носят храна. Тя дава част от храната, която й е донесена на малките си. Цялата глутница помага при отглеждането на малките. В отсъствието на майката, нейната роля се поема от друга женска.

Любопитни факти за хиеновото куче

Върхът на опашката на хиеновите кучета е бял. С него те показват на останалите от глутницата къде се намират, когато ловуват привечер. По време на лов хиеновите кучета издават пронизителни звуци, наподобяващи чуруликане на птица, когато приближава опасност лаят с глух и гърлен лай, а когато са около малките - скимтят.