Жирав

Жирафът обитава сухите и гористи савани на Африка на юг от пустинята. От местните племена той е считан за свещено животно. Би могло да се каже, че жирафът е символ на саваната.

Един възрастен мъжки жираф се храни с листата на акация на 6 метра над земята, а теглото му достига 750 кг. Жирафът прави впечатление с дългата си, почти 2 метра, шия. Тялото му е изпъстрено с червено-кафяви петна разделени от бели ивици. Очите му са големи с дълги и гъсти мигли, а на главата си има две малки рогчета покрити с кожа. Горната му устна е добре развита, а езикът достига 40 см дължина. Храни се с листата на акациите и други дървета, разположени на 2 метра и повече над земята.

Жирафите вършат всичко прави. Техният дълбок сън е не повече от 10 минути. Когато почиват, държат шията си изпъната нагоре, а когато пият вода разтварят предните си крака. Наведнъж жирафът поглъща до 50 литра вода. Докато утолява жаждата си жирафът е уязвим, защото не би могъл бързо да избяга. Жирафите пият вода рядко и то на смени - едни пият, други остават на стража.

Жирафите отдалеч забелязват промъкващия се в тревата хищник. С вроденото си спокойствие те предпочитат да избягват неприятелите си, но при необходимост знаят как да се защитят от нападенията на лъва - техен единствен враг. Жирафите имат убийствени ритници. Те живеят на малки семейни групи, които се състоят от един мъжки, няколко женски и малките. Срещат се обаче и стада по 40 до 60 животни. Когато мъжките се бият за водачество на групата, залюляват главата си и със замах я удрят в главата или шията на противника. По-слабият отстъпва и стадото се повежда от най-силния мъжки жираф. Жирафите не защитават своя територия, но всяка група обитава пространство с площ около 50 кв.км. Продължителността на живот на един жираф е около 30 години.

Малките на жирафите

Бременността при женският жираф трае около 15 месеца. Новороденото жирафче е високо 1 метър и 60 см. и тежи 55 кг., т.е. 20 пъти по-малко от възрастните.

Женският жираф ражда прав и само по едно малко, което 20 минути след появяването си започва да ходи и суче. Новородените жирафчета са лесна плячка за хищниците, затова около седмица остават скрити в храстите, след което плътно следват майките си в стадото.

За около година малките порастват с 1 метър и достигат височина 2 метра и 60 см.

Любопитни факти за жирафите

Сърцето на жирафа е не по-малко от 60 см на дължина и тежи 11 кг. Разположено е на 2 или 3 метра под мозъка. То бие с 95 удара в минута, когато жирафът е в покой и с 170 удара в минута, когато тича.

Кръвоносната система на жирафа е прецизна. Тя изпомпва излишната кръв, когато главата е ниско до земята и пречи на кръвта да се върне бързо обратно в сърцето при рязко изправяне на шията и вдигане на главата.