Леопард

Леопардът, наречен още пантера, принадлежи към семейство Котки и е разпространен предимно в Африка, източна и южна Азия. Обитава предимно тихи планински гори със скали и ручеи, храсталаци и по-рядко предпланински гори и открити равнини, където няма естествени прикрития.

Този хищник, това голямо и силно животно, има дълго, тънко и стройно тяло с къси, здрави крака и дълга опашка. На дължина тялото му достига 180 см, а опашката му до 110 см, височината му при холката е средно 80 см, а теглото 75 кг. Космената му покривка е гъста с ярка петниста окраска - черни петна на жълт или жълто-ръждив фон. Тази окраска го прави почти невидим сред тревите на саваната.

Леопардът е единак, катери се ловко по дърветата, където на сигурно място спи и се храни. Продължителността му на живот е около 23 години.

С какво се храни един леопард?

Леопардът се храни предимно с диви свине, сърни, елени и други копитни, по-рядко с гризачи и птици, като понякога напада маймуни и домашни животни.

Ловува сам през нощта, като дебне из засада. Той прави дълги и високи скокове умело, лази по скали и дървета, може и да плува. Всичко това заедно с голямата му ловкост, бързина и факта че издебва или открадва плячката си от засада, му осигурява сигурна храна.

Пантерата крие храната си от хиени и чакали, като я качва по дърветата. Леопарда не напада пръв човека, но има и леопарди - човекоядци. Понякога леопардите слизат и до населени места, и нападат добитък.

Малките на леопардите

Продължителността на бременността при пантерите трае около 3 месеца. Женската ражда в някой шубрак или пещера от 2 до 5 малки, които след 10 дни проглеждат. Малкото се учи от майката да се катери по дърветата, да плува, да се пази от лъвове и крокодили. Тя го кърми и смело го защитава от неприятели. Когато малкото стане на 2 години майката го оставя да се справя с живота.

Любопитни факти за леопардите

Кожата на леопарда е уникална. Окраската на всеки екземпляр е различна. Формата, големината и подреждането на петната е индивидуално за всяка една пантера.

Днес тези животни са заплашени от пълно унищожение, поради изтребването им човека, заради твърде красивата и ценна кожа.