Слон

Слонът обитава гористата савана. Днес действителният брой на африканските слонове е 300 000 животни. Шампион, гигант сред сухоземните животни, дължината на тялото му достига 7,50 метра (включително хобота). Височината при плешките е 3,30 метра. Теглото на мъжките слонове достига 7 тона, а при женските - 4 тона. Температурата на тялото му е 36,5о. Ушите му са на височина 1,5 метра и са широки 1,2 метра. Когато атакува, този колос препуска с 30-40 км/час. Притежава само четири зъба, но те са огромни. Всеки един от кътниците е дълъг 30 см, широк 7 см и тежи няколко килограма. Двата най-дълги бивника, измерени до сега са с дължина 3,33 метра, а най-тежките 101,7 кг.

Хоботът е орган с много функции. Той е много подвижен, снабден с два израстъка, действащи като две части на щипка. Започва от сливането на носа с горната устна и от удължението им. С хобота слона улавя клонки, пие вода и пръска пясък по тялото си. Краката на слона са като истински колони. Завършват с нещо като копитца, чийто брой е променлив.

Продължителността на живота му е като при човека. Най-възрастните достигат 80-85 години. Женските и мъжките животни живеят на отделни стада. Водач на женското стадо е най-старата слоница. Мъжките стада са по-малобройни. До дванадесет годишна възраст малките слончета следват майките си. Младите слонове се бият помежду си, като първо клатят глава, после се бутат и удрят главата на противника с хобота си.

С какво се хранят слоновете?

Слонът има добър апетит. Всеки ден са му необходими от 150 до 400 кг растителна храна. Поглъща дневно и десетки литри вода.

С бивните си слона бели корите на дърветата и от тях извлича лечебни съставки. С хобота къса трева, листа и клонки. Плодовете поваля като клати стволовете на дърветата.

Малките на слоновете

Слонът започва да се размножава на десетгодишна възраст. При слоницата бременноста трае 22 месеца. Женската ражда по едно слонче на четири години. Новороденото слонче е покрито с черни косми, тежи от 120 до 130 кг, високо е от 85 см до 1 метър при плешките. След около половин час то е готово да следва стадото навсякъде. Майката го кърми 2-3 години. То бозае с устата си.

Единствените хищници, които биха могли да убият слончето са лъвове и хиени. От тях, майката слоница, го пази решително. Когато малкото е в беда всички женски слонове от стадото са готови да помогнат. Майката слоница, изключително грижовна, обичлива, тя никога не губи малкото от погледа си. Цялото стадо се движи със скоростта на движение на малките.

Любопитни факти за слоновете

Слоновете общуват помежду си, дори когато са се пръснали да пасат на обширна територия (до 10 км). Те поддържат връзка с инфразвуци. Слоновете издават характерен рев, когато са близо един до друг.